Liga 3 – Round 3 – Vverkh vs GreenTeam (by Yulia Bordova)